ลูกค้า IPM
โปรดทราบ 

กสทช.แจ้งเปลี่ยนรหัส KEY
ก่อนถ่ายบอลโลก
1 ชม เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของ FIFA
ประชาชนถอดปลั๊กกล่องรับ IPM เพื่อให้กล่องดำเนินการปรับปรุงรหัสอัตโนมัติ (OTA) ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในทุกวันที่มีการแข่งขัน 30-60 นาที่ หรือเมื่อไม่สามารถรับชมได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป

web design templates