ช่องExclusiveเฉพาะเครื่องรับIPM

 

 

 

 

 

 

 

*-เครื่องรับดาวเทียมเป็นแบบขายขาด ช่องรายการข้างกล่องหรือที่รับชมได้ไม่ผูกพัน
ผู้ให้บริการช่องรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-แถบสีทองคือช่องรายการในระบบHD