SES และ IPMTV ขยายความร่วมมือ

SES ( NYSE PARIS : SESG ) LUX X : SESG  ได้แถลงข่าววันนี้ว่า  สื่อทีวีดาวเทียมในประเทศไทย คือ IPMTV ได้ขยายความร่วมมือกับ SES โดยทำสัญญาความถี่เพิ่มเติมกับ SES-8  โดยได้ต่ออายุการดำเนินงานร่วมกันกับดาวเทียม NSS-6 และ SES-8  ซึ่งคาดว่า  IPMTV จะให้บริการเพิ่มสัญญาณคุณภาพได้ประมาณปลายปี 2556 และจะอยู่ในความถี่ ช่องรายการดาวเทียม NSS6 ตำแหน่งที่ 95°ตะวันออก

           จากเพิ่มความถี่ช่องรายการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ ภายในสิ้นปี พ.ศ.2556  IPMTV ผู้ให้บริการทีวีดาวเทียมในประเทศไทย สามารถครอบคลุมพื้นที่แก่ผู้รับบริการได้มากถึง 4 ล้านครัวเรือน  โดยมีช่องรายการออกอากาศมากกว่า  150 ช่องและมีช่องHigh-Definition ( HD) ที่มีมาตรฐานสามารถส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง  ให้ภาพที่คมชัดถึง 21 ช่อง

            นายDeepak  Mathur รองประธานอาวุโสกลุ่มการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ของSES กล่าวว่า SES เชื่อว่าการเติบโตทางธุรกิจทีวีดาวเทียมที่ IPMTV ทำร่วมกับ SES-8 จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้รับบริการในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกได้รับบริการครอบคลุมพื้นที่เมื่อ SES-8 เปิดให้บริการ  และจะสร้างความสมบูรณ์แก่สัญญาณเครือข่ายดาวเทียมในย่านเอเชียใต้และอินโดจีน  ทั้งนี้ SES  ยังสามารถช่วยรองรับความต้องการของ IPMTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่ IPMTV เองก็กำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงนับได้ว่า เป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้รับบริการในประเทศไทยให้มีมากยิ่งขึ้น

          นายมานพ  โตการค้า ประธานบริหารสูงสุดบริษัท IPMTV กล่าวว่า นอกเหนือจากการทำให้สัญญาณเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการมีจำนวนมากขึ้นนี้   กำลังส่งและช่องสัญญาณที่มีมากขึ้นดังกล่าว  จะทำให้เราสามารถเผยแพร่สัญญาณออกอากาศไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศตลอดจนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้   จึงทำให้เราสามารถเติมเต็มช่องว่าง  ในการกระจายสัญญาณภาพและเสียงได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งยังไม่มีผู้ให้บริการเพื่อนบ้านใดทำได้  รวมทั้งเรามีความยินดีที่จะแถลงให้ทุกฝ่ายทราบว่า ขณะนี้  เรามีความยืดหยุ่นในการเสนอข่าวสารและภาพเหตุการณ์ต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึง  สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับชมรายการของ IPMTV ในทุกพื้นที่   เพราะเราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับ SES ตลอดมา  และหวังว่าในอนาคตจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของสัญญาณดาวเทียมระบบ HD ต่อไป

แปลจาก : reuters (www.reuters.com)