ฟังค์ชั่น อัจฉริยะ Auto setting

ระบบ Auto Setting คือ อะไร

Auto setting คือ ฟังช์ชั่นค้นหาสัญญาณภาพอัจฉริยะ ที่สามารถค้นหาสัญญาณได้จากการติดตั้งทุกรูปแบบ แม้จะต่อสายผิด นำสายสัญญาณ ระบบ C Band ไปต่อเข้าช่องสัญญาณของ KU Band หรือ ต่อสาย KU Band ไปเข้าช่องสัญญาณของ C Band ทั้งกับ Diseqc หรือ Multiswitch

เครื่องจะสามารถค้นหาสัญญาณภาพ ( ในระบบไทยคม ) ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้งานต่องานติดตั้ง หมดกังวล กับเรื่องการต่อสายอีกต่อไป

ฟังค์ชั่น อัจฉริยะ Auto setting เปิดให้ใช้งานได้แล้ววันนี้ ใน v. 3.06 เฉพาะกล่อง IPM UP เท่านั้น