แจ้งหยุดออกอากาศ NSS6 (SES8)

แจ้งสมาชิก,ตัวแทนและช่างโปรดทราบ
     ขณะนี้ IPM จำเป็นต้องหยุดออกอากาศบนดาวเทียม SES8 เพื่อย้ายอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียมของ IPM ทั้งหมดไปออกอากาศที่ดาวเทียมTHAICOM 8 ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้
     เพื่อรองรับอนาคตการให้บริการดาวเทียมอย่างมีคุณภาพทั้งดาวเทียม THAICOM5,6,และดาวเทียมใหม่ THAICOM8 เพื่อเสถียรภาพความมั่นคง ยั่งยืน
   1) ด้านการตลาด เป็นตลาดที่ใหญ่กว่ารองรับจานทุกใบในประเทศที่มีและติดตั้งอยู่แล้ว
   2) ช่องรายการที่มากกว่า ช่องดาวเทียมเดิมTHAICOM 5,6
    + ช่องของ IPM ในดาวเทียม
        THAICOM 5
    + ช่องรายการ IPM ดาวเทียม          
        THAICOM 8  ทั้ง ( SD,HD )
    + ช่อง ดิจิตอลทีวี KU-BAND
        ระบบ HD
   3) ออกอากาศในประเทศไทย แก้ปัญหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาที่
อาจไม่สามารถไปออกอากาศ
ในดาวเทียมต่างประเทศได้

ไอพีเอ็มต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย