ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "ช่างมหาลาภ"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "ช่างมหาลาภ"

 wave110i

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล :
1. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่ร้านตัวแทนจำหน่ายไอพีเอ็มที่ท่านซื้อสินค้า
(ตามในรายชื่อที่ประกาศ หรือหากไม่ระบุร้านจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ,
ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยอย่างสูง หากลงข้อมูล ชื่อและนามสกุล ของท่านไม่ถูกต้อง)
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่น หรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ในแต่ละประเภทรางวัล
4. ผู้โชคดีได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์honda wave 110i จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 1,800 บาท
5. ผู้โชคดีจะสามารถรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560
6. หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดแลกของรางวัลถือว่าสละสิทธิ์