พะเยา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
หสน.พะเยาดาวเทียม 2 เมือง พะเยา 054-431230 054-413433 083-5092796
ร้านช่างต๋อย เมือง พะเยา 054-427186 081-7836324
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา พะเยา เมือง พะเยา 086-3852329 081-0444925
ร้านเชียงคำจานดาวเทียม (2009) เชียงคำ พะเยา 054-454128 082-1900901