ลำปาง

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ลำปาง เมือง ลำปาง 081-7063493 089-8269490
ร้านดีแซทวัน เมือง ลำปาง 054-243641 081-6723461 083-6788877
ร้านชุมพล อิเล็คทรอนิคส์ สาขา ลำปาง เมือง ลำปาง 081-8838521