พิจิตร

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา พิจิตร เมือง พิจิตร 056-990340 087-2009047 081-5968935
ร้านสุชินอิเล็กทรอนิกส์ 2 เมือง พิจิตร 056-616157 084-1810262 087-1998398
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 086-9743698 086-7110789
ร้านบางมูลนาก ทีวี บางมูลนาก พิจิตร 056-631263 056-660011 086-4600300
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา วชิรบารมี วชิรบารมี พิจิตร 082-6639136
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 086-9269802

น่าน

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านเชียงคำจานดาวเทียม (2009) สาขา ทีวีแซทมาร์ท เมือง น่าน 080-1221283
ร้านทุ่งช้างอิเล็คทรอนิคส์ ทุ่งช้าง น่าน 086-3005632
ร้านสมคิดออดิโอ นาน้อย น่าน 081-9800214
ร้านพิสมัยเทรดดิ้ง นาน้อย น่าน 054-789072 081-0302041

นครสวรรค์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ 081-2847754
บจก.แอล วี โปรเฟสชั่นแนล เมือง นครสวรรค์ 056-222641
ร้านชุมพลอิเล็คทรอนิคส์ สาขา นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ 086-1976045

เชียงใหม่

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านพาวเวอร์แซท-เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 053-805871 085-1002428
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี สาขา เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 053-282846-7
บจก.สหพานิช เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 053-220999 086-6169198
ร้านเงางาม 1991 (เจ๊ต่าย) จอมทอง เชียงใหม่ 053-341082 089-4355155
ร้านนครพิงค์ แซท สารภี เชียงใหม่ 053-124533 087-1791515 081-4732244

เชียงราย

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านชุมพลอิเล็คทรอนิคส์ เมือง เชียงราย 053-740016 081-9921166
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์ เมือง เชียงราย 053-719370 084-6084500
ร้านเอราวัณ เมือง เชียงราย 053-711246 081-7962256
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา เชียงราย เมือง เชียงราย 089-8951997 081-3870050
หจก.เชียงรายเทคโนโปร เมือง เชียงราย 053-718491 081-5958071

Page 3 of 4