กำแพงเพชร

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอาร์มแซทเทลไลท์ เมือง กำแพงเพชร 055-773230 081-0423962 088-2938962
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา กำแพงเพชร เมือง กำแพงเพชร 086-4402692
ร้านกาญจนพฤกษ์ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 055-761040 089-8880698
ร้านทีวีคลีนิค พรานกระต่าย กำแพงเพชร 055-761043 088-2932451 089-6442594
ร้านไพบูลย์วิทยุ ลานกระบือ กำแพงเพชร 055-731360 055-769021 081-5321606

Page 4 of 4