แม่ฮ่องสอน

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแม่ฮ่องสอนจานดาวเทียม เมือง แม่ฮ่องสอน 053-620183 083-1534321
       

พะเยา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
หสน.พะเยาดาวเทียม 2 เมือง พะเยา 054-431230 054-413433 083-5092796
ร้านช่างต๋อย เมือง พะเยา 054-427186 081-7836324
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา พะเยา เมือง พะเยา 086-3852329 081-0444925
ร้านเชียงคำจานดาวเทียม (2009) เชียงคำ พะเยา 054-454128 082-1900901

แพร่

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา แพร่ เมือง แพร่ 081-3870050 081-7799663
       

เพชรบูรณ์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา เพชรบูรณ์ เมือง เพชรบูรณ์ 086-4415719
ร้านนิรันดร์ แซทเทิลไลท์ เมือง เพชรบูรณ์ 056-712016 080-5053916
หจก.นพคุณ เอ็นจิเนียริ่ง (สาขาวงเวียนน้ำพุ) เมือง เพชรบูรณ์ 056-721147-8 087-9993773
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 086-4415719
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 042-348678 081-0395151 080-6887851

พิษณุโลก

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านราชาเทคโนโลยี เมือง พิษณุโลก 055-219773 055-241391 086-4750623
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ เมือง พิษณุโลก 055-212909 089-9587797
ร้านชุมพลอิเล็คทรอนิคส์ สาขา พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก 055-211624 055-211628 089-6396763
ร้านราชาอะไหล่ เมือง พิษณุโลก 055-303404
ร้านสหราชาอิเล็คทรอนิกส์ เมือง พิษณุโลก 055-218523
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา วังทอง เมือง พิษณุโลก 055-312218 089-7078078

Page 2 of 4