อุบลราชธานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอุบลแซทคอม วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-323918 045-323918 081-7902535
ร้านนำชัย วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-321245 045-269437 080-4899922
ร้านเรืองทวี วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-266832 045-321053 080-4770073
ร้านวัฒนาเซอร์วิส ตระการพืชผล อุบลราชธานี 045-481479 081-5935516
ร้านคอมโฟนเซอร์วิส ตระการพืชผล อุบลราชธานี 045-442222 089-4244447

อุดรธานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านท๊อปโฟน สาขา อุดรธานี เมือง อุดรธานี 081-5444574
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา อุดรธานี เมือง อุดรธานี 042-348678
ร้านอีสานดาวเทียม เมือง อุดรธานี 042-245511 081-7397158
ร้านวิษณุจานดาวเทียม เมือง อุดรธานี 087-0911421
ร้านแสงชัยการไฟฟ้า วังสามหมอ อุดรธานี 042-387188 081-1188499

อำนาจเจริญ

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านซิลิกอนอำนาจเซลล์แอนด์เซอร์วิส เมือง อำนาจเจริญ 045-270972 045-283831-2 089-7176105
หจก.ประเสริฐไชยกิจไพศาล เมือง อำนาจเจริญ 045-451665

หนองคาย

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านทรีสตาร์หนองคาย เมือง หนองคาย 042-412714 086-2313109
ร้านราชาไฮเทค โพนพิสัย หนองคาย 042-422696 081-5444883
ร้านพรภัณฑ์ การไฟฟ้า ท่าบ่อ หนองคาย 042-431517 081-7179077

สุรินทร์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
หจก.นิวเทคนิคสุรินทร์ เมือง สุรินทร์ 044-521455 089-8444604
ร้านเอวี แม็ก อิเล็กทรอนิคส์ เมือง สุรินทร์ 044-530165 044-713212 081-3901858

Page 1 of 4