อุบลราชธานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอุบลแซทคอม วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-323918 045-323918 081-7902535
ร้านนำชัย วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-321245 045-269437 080-4899922
ร้านเรืองทวี วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-266832 045-321053 080-4770073
ร้านวัฒนาเซอร์วิส ตระการพืชผล อุบลราชธานี 045-481479 081-5935516
ร้านคอมโฟนเซอร์วิส ตระการพืชผล อุบลราชธานี 045-442222 089-4244447