มุกดาหาร

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านจริงใจโพลีแซทเทิลไลท์ เมือง มุกดาหาร 042-611614 089-9446414
ร้านเฮงมี เมือง มุกดาหาร 081-8728589
ร้านแสงดาวการไฟฟ้า คำชะอี มุกดาหาร 042-691173 086-8507655 089-7139293

มหาสารคาม

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านคิงส์แซทเทิลไลท์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 043-761078 085-3000010
ร้านรวมมิตรวิทยุ เชียงยืน มหาสารคาม 043-781943 086-6397639
ร้านวี.อาร์ อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส วาปีปทุม มหาสารคาม 043-799240 085-7470998 080-1766123

บุรีรัมย์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านมินธาดาแซทแอนด์แอร์ เมือง บุรีรัมย์ 044-690137 081-9776732 083-1293577
ร้านท๊อปโฟน สาขา บุรีรัมย์ เมือง บุรีรัมย์ 087-0271793
หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอิเล็คโทรนิคส์ เมือง บุรีรัมย์ 044-611723 081-7605710
ร้าน K S ดาวเทียม (ช่างจวบ) กระสัง บุรีรัมย์ 044-691121 085-2024877 084-5209815
ร้านหนองกี่การไฟฟ้า หนองกี่ บุรีรัมย์ 044-653350 083-4612227

นครราชสีมา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านวัชระชัย อิเลคโทรนิคส์ เมือง นครราชสีมา 044-264712 081-6691401 086-2657045
ร้านชื่นชมการไฟฟ้า (ติดตลาดเซฟวัน) เมือง นครราชสีมา 081-8765909 081-8765905
ร้าน BNP แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เมือง นครราชสีมา 044-203957 081-8787752
ร้านโคราชแซทเทิลไลย์ เมือง นครราชสีมา 044-230905 081-8797520
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา 082-6639136 087-3141560
ร้านโคราชแซทเทิลไลย์ สาขา บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 044-248075
ร้านสถาพรอุปกรณ์ บัวใหญ่ นครราชสีมา 044-461056 081-6008545
ร้านสัมฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ ปักธงชัย นครราชสีมา 044-284898 086-2617649
ร้านบี.ดี.คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค สาขา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 044-313679 086-3892567
ร้านโคราชแซทเทิลไลย์ สาขา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 044-993681 089-8645451 089-6271472
ร้านแสงเพชรอิเล็กโทรนิคส์ พิมาย นครราชสีมา 044-287494 081-9999525

ชัยภูมิ

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านป.การไฟฟ้า เมือง ชัยภูมิ 044-817959 081-3083495
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 080-4066560
ร้านราชาอิเล็คทรอนิคส์ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 044-872204 081-7098139

Page 3 of 4