สระบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านประเสริฐโทรทัศน์ เมือง สระบุรี 036-223530 081-9472210
ร้านบี.ดี.คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค เมือง สระบุรี 036-731575 036-670267 086-3399463
ร้านสระบุรี ไดมอนด์ ไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง แก่งคอย สระบุรี 036-713140 081-7452062
ร้านช.อิเล็คทรอนิคส์ หนองแค สระบุรี 036-379103-4 089-8051188
ร้านจันทร์เจริญ วิหารแดง สระบุรี 036-377614 081-3727278

อ่างทอง

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านธันว์วิทยุ จานดาวเทียม เมือง อ่างทอง 035-625878 086-7955947 091-0094918
ร้าน พ.กิจเจริญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 035-622957 081-9058415
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 087-1221771

สุพรรณบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.แซทเทลไลท์ มีเดีย ซิสเตมส์ สาขา สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี 035-536342
ร้านส.อิเล็คทรอนิคส์ เมือง สุพรรณบุรี 035-548168 081-0097312
ร้านสุวัฒน์แอร์ เมือง สุพรรณบุรี 035-551164 081-8802399

สิงห์บุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านมิตรสมัย เมือง สิงห์บุรี 036-511648 089-8369393
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา สิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี 086-3314289

สมุทรสาคร

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอุดมแอร์เซอร์วิส เมือง สมุทรสาคร 034-877626 089-9126737
ร้านดิจิตอลช็อป เมือง สมุทรสาคร 034-426080 085-9369963 084-0807365
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 080-8079116 089-2338628
ร้านโชติอนันต์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02-4204178 081-8250441 086-7610370
ร้านบีซีที แซทเทลไลท์ & คอมพิวเตอร์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 034-482055 087-5154595

Page 1 of 3