พระนครศรีอยุธยา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านโกวิท เอ็นจิเนียริ่ง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-232524 081-9445305
ร้านเบิร์ดดาวเทียม (เบิร์ดจานดาวเทียม) ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 081-2947811
หจก.แสงรุ่งเรืองอิเล็คทรอนิคส์ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 035-716145 085-1448068
ร้านเทพเสนาดาวเทียม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 089-4769375 087-4047294
ร้านที-แอร์ แอนด์ แซท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 081-8672781
ร้านเจริญชัยวัฒนา โทรทัศน์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-214281 085-1729029 087-3723057
ร้านดีดี ดาวเทียม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-356897 089-0820188
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา พระนครศรีอยุธยา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 088-1605337 081-9949445