ลพบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ลพบุรี เมือง ลพบุรี 084-3119148 085-5592124
ร้านไทยเจริญวิทยุ เมือง ลพบุรี 036-411165 081-9480974
ร้านบี.ดี.คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค สาขา ลพบุรี เมือง ลพบุรี 036-446247 086-3892567
ร้านอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เมือง ลพบุรี 036-627744 081-2941681
หจก.กิจนิยม (สมัยใหม่) โคกสำโรง ลพบุรี 036-441175 036-441637 089-9007816
ร้านท่าหลวงจานดาวเทียม สาขา ลพบุรี ชัยบาดาล ลพบุรี 036-630712 081-4019322
ร้านท่าหลวงจานดาวเทียม ท่าหลวง ลพบุรี 036-646229 036-497058 086-3621796