นนทบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านพี แอนด์ พี อีเล็คทรอนิกส์ เมือง นนทบุรี 02-5733410 02-9802447 081-4870355
ร้านพัฒนา อีเลคโทรนิค ( นนทบุรี) เมือง นนทบุรี 02-9222103-4 089-9214819
ร้านวสุช้อป บางกรวย นนทบุรี 02-4595719 086-3775055 083-7031646
ร้านช.ชัยชนะ สาขา บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 02-9232922-3
บจก.ที.โอ.แซทเทลไลท์ เซอร์วิส บางใหญ่ นนทบุรี 02-9214394-8
บจก.เอ เอ็น เอส เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ปากเกร็ด นนทบุรี 02-1968399
ร้านเลิศชัยอิเล็คทริค ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5843062 02-5843062 089-3859125
บจก.พีเค คอมเทค ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9765018-2 080-7752272

นครปฐม

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านโรสลิสซิ่ง (DTV นครปฐม) เมือง นครปฐม 034-200563 081-5533781 086-4652373
บจก.สิริโชติวัฒนา กำแพงแสน นครปฐม 034-351439-40 086-5666191 089-9183455
ร้านสุขวันอาทิตย์ บางเลน นครปฐม 081-8807234 089-9890289
บจก.แซทเทลไลท์ มีเดีย ซิสเตมส์ สามพราน นครปฐม 02-4410825-8 081-5331229

ชัยนาท

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.เส่งฮวด แอดวานซ์ เทรดดิ้ง เมือง ชัยนาท 056-411599 081-8874396
ร้านธนาแอร์ หันคา ชัยนาท 056-422302-3 081-3792158

Page 3 of 3