สมุทรสงคราม

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 042-121188 092-4060789
       

สมุทรปราการ

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านช.อิเล็คโทรนิคส์ (บางพลี) บางพลี สมุทรปราการ 02-7521850 089-8809909
บจก.ไทยเพาเวอร์ไลน์ พระประแดง สมุทรปราการ 02-8191695
ร้านพระประแดงทีวี พระประแดง สมุทรปราการ 02-4633068 081-7023932 083-8898662

ลพบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ลพบุรี เมือง ลพบุรี 084-3119148 085-5592124
ร้านไทยเจริญวิทยุ เมือง ลพบุรี 036-411165 081-9480974
ร้านบี.ดี.คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค สาขา ลพบุรี เมือง ลพบุรี 036-446247 086-3892567
ร้านอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เมือง ลพบุรี 036-627744 081-2941681
หจก.กิจนิยม (สมัยใหม่) โคกสำโรง ลพบุรี 036-441175 036-441637 089-9007816
ร้านท่าหลวงจานดาวเทียม สาขา ลพบุรี ชัยบาดาล ลพบุรี 036-630712 081-4019322
ร้านท่าหลวงจานดาวเทียม ท่าหลวง ลพบุรี 036-646229 036-497058 086-3621796

พระนครศรีอยุธยา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านโกวิท เอ็นจิเนียริ่ง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-232524 081-9445305
ร้านเบิร์ดดาวเทียม (เบิร์ดจานดาวเทียม) ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 081-2947811
หจก.แสงรุ่งเรืองอิเล็คทรอนิคส์ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 035-716145 085-1448068
ร้านเทพเสนาดาวเทียม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 089-4769375 087-4047294
ร้านที-แอร์ แอนด์ แซท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 081-8672781
ร้านเจริญชัยวัฒนา โทรทัศน์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-214281 085-1729029 087-3723057
ร้านดีดี ดาวเทียม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-356897 089-0820188
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา พระนครศรีอยุธยา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 088-1605337 081-9949445

ปทุมธานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านสากล เซอร์วิส คลองหลวง ปทุมธานี 02-8339674 081-9873684 087-6921414
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9922004-6
ร้านสำรวย จานดาวเทียม ธัญบุรี ปทุมธานี 086-9957373
ร้านช.ชัยชนะ สาขา รังสิต คลอง 2 ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5330974 02-5330975
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี สาขา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9927302
ร้านณรงค์ อิเลคทรอนิคส์ ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9874953 081-8079240

Page 2 of 3