ชลบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.อมตะ ทีม เมือง ชลบุรี 038-242508 089-6745225 081-6425254
ร้าน Man Satellite Center เมือง ชลบุรี 038-448633 084-1285685 086-8198384
ร้าน Man Satellite Center สาขา บางแสน เมือง ชลบุรี 086-4284084
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี สาขา ชลบุรี บางละมุง ชลบุรี 038-427869-70
บจก.คอมเทลแซท สาขา พัทยา บางละมุง ชลบุรี 038-424792-3 086-3318412
ร้านโกลด์อิเล็คทรอนิคส์ บางละมุง ชลบุรี 038-727057 086-1471831
บจก.คอมเทลแซท ศรีราชา ชลบุรี 038-330799 038-330800 084-1119459
ร้านศิริรุ่งเรือง ศรีราชา ชลบุรี 085-0876136
ร้านอติแซท ศรีราชา ชลบุรี 090-0800166 085-4329922