จันทบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.จันทบุรีโทรทัศน์บริการ เมือง จันทบุรี 039-311442 039-311844 087-9973638
หจก.กนกวรรณ เมือง จันทบุรี 039-355268 081-9833654
ร้านยงค์อีเลคทรอนิคส์ แก่งหางแมว จันทบุรี 081-7045268 087-1452793
หจก.กนกวรรณ สาขา ขลุง ขลุง จันทบุรี 039-441113 081-9833654
หจก.กนกวรรณ สาขา ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 039-431645 081-9833654
หจก.กนกวรรณ สาขา มะขาม มะขาม จันทบุรี 039-389502 081-9833654
ร้านช.เจริญกิจ สอยดาว จันทบุรี 039-381165 081-6876854