ฉะเชิงเทรา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านประดิษฐ์ชัย เมือง ฉะเชิงเทรา 038-817222 081-4388648
ร้านวันชัยกรุ๊ปดอทคอม เมือง ฉะเชิงเทรา 038-823881 089-9635748
ร้านวันชัยอิเล็คโทรนิค บางคล้า ฉะเชิงเทรา 038-825525 089-9942792
ร้านวันชัยกรุ๊ป พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 038-838399 089-9942792