ฉะเชิงเทรา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านประดิษฐ์ชัย เมือง ฉะเชิงเทรา 038-817222 081-4388648
ร้านวันชัยกรุ๊ปดอทคอม เมือง ฉะเชิงเทรา 038-823881 089-9635748
ร้านวันชัยอิเล็คโทรนิค บางคล้า ฉะเชิงเทรา 038-825525 089-9942792
ร้านวันชัยกรุ๊ป พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 038-838399 089-9942792

จันทบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.จันทบุรีโทรทัศน์บริการ เมือง จันทบุรี 039-311442 039-311844 087-9973638
หจก.กนกวรรณ เมือง จันทบุรี 039-355268 081-9833654
ร้านยงค์อีเลคทรอนิคส์ แก่งหางแมว จันทบุรี 081-7045268 087-1452793
หจก.กนกวรรณ สาขา ขลุง ขลุง จันทบุรี 039-441113 081-9833654
หจก.กนกวรรณ สาขา ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 039-431645 081-9833654
หจก.กนกวรรณ สาขา มะขาม มะขาม จันทบุรี 039-389502 081-9833654
ร้านช.เจริญกิจ สอยดาว จันทบุรี 039-381165 081-6876854

ชลบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.อมตะ ทีม เมือง ชลบุรี 038-242508 089-6745225 081-6425254
ร้าน Man Satellite Center เมือง ชลบุรี 038-448633 084-1285685 086-8198384
ร้าน Man Satellite Center สาขา บางแสน เมือง ชลบุรี 086-4284084
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี สาขา ชลบุรี บางละมุง ชลบุรี 038-427869-70
บจก.คอมเทลแซท สาขา พัทยา บางละมุง ชลบุรี 038-424792-3 086-3318412
ร้านโกลด์อิเล็คทรอนิคส์ บางละมุง ชลบุรี 038-727057 086-1471831
บจก.คอมเทลแซท ศรีราชา ชลบุรี 038-330799 038-330800 084-1119459
ร้านศิริรุ่งเรือง ศรีราชา ชลบุรี 085-0876136
ร้านอติแซท ศรีราชา ชลบุรี 090-0800166 085-4329922

Page 2 of 2