ตาก

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านพี.เค.อิเล็คทรอนิกส์ เมือง ตาก 055-540727 086-6800814
ร้านถาวรแซทเทิลไลท์ เมือง ตาก 055-511243 081-6042860 089-7035476
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ตาก เมือง ตาก 055-511-566 081-0309734
ร้านเอ็นทีเทรดดิ้ง แม่สอด ตาก 081-8817364
หจก.จงมั่นคงอิเลคทรอนิคส์ แม่สอด ตาก 055-533338 081-9731665

ราชบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านรวมชัยการไฟฟ้า เมือง ราชบุรี 032-326023 081-9414481 081-7369564
ร้านโรจนภัณฑ์ราชบุรี เมือง ราชบุรี 032-337797 032-322326 086-3195578
ร้านถาวรไฮเทค 2002 บ้านโป่ง ราชบุรี 032-341734

เพชรบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านพัวน่ำไถ่ เมือง เพชรบุรี 032-415776 081-8323832
ร้านเพชรบุรี อะไหล่ ดาวเทียม เมือง เพชรบุรี 082-6333335
ร้านคอมสตาร์เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 032-400616 032-402465 080-2244434
ร้านเพชรชมภูพันธ์ เมือง เพชรบุรี 032- 425261 086-7118221 081-5709252
ร้านจักรภัณฑ์ เมือง เพชรบุรี 089-9002122
ร้านเมืองเพชรอิเลคทริก เมือง เพชรบุรี 081-8566432
หจก.แสงทองโทรทัศน์ เมือง เพชรบุรี 032-437117 081-4388741

ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านทรัพย์เจริญดาวเทียม เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 032-611482 081-5566578
ร้านอินเตอร์มีเดีย (ไอทีแซท) ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 081-8926304
ห้างบิ๊กเคี้ยงการไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-533336/032-515990 032-533383

กาญจนบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านเพชรกาญจน์ เมือง กาญจนบุรี 034-518298 089-5447154
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี สาขา กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี 034-513851 087-0405549
ร้านเกษมซาวด์ ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-636557 083-9031392 083-7713140
ร้านเทคโนโลยีโทรทัศน์ บ่อพลอย กาญจนบุรี 034-628305 081-9816635
ร้านนัมเบอร์วัน สังขละบุรี กาญจนบุรี 034-590064 087-7176315