ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านทรัพย์เจริญดาวเทียม เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 032-611482 081-5566578
ร้านอินเตอร์มีเดีย (ไอทีแซท) ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 081-8926304
ห้างบิ๊กเคี้ยงการไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-533336/032-515990 032-533383