ตาก

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านพี.เค.อิเล็คทรอนิกส์ เมือง ตาก 055-540727 086-6800814
ร้านถาวรแซทเทิลไลท์ เมือง ตาก 055-511243 081-6042860 089-7035476
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ตาก เมือง ตาก 055-511-566 081-0309734
ร้านเอ็นทีเทรดดิ้ง แม่สอด ตาก 081-8817364
หจก.จงมั่นคงอิเลคทรอนิคส์ แม่สอด ตาก 055-533338 081-9731665