สุราษฎร์ธานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านปฐมา ซัพพลาย เมือง สุราษฎร์ธานี 077-960255 083-2803788 086-4702508
หจก.สุราษฎร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เมือง สุราษฎร์ธานี 077-225336 081-5970330 081-1880381
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 077-963484 084-8398444
ร้านหมอไฟ แซทเทิลไลท์ เมือง สุราษฎร์ธานี 077-286528 081-5366691
ร้านไกรทองเซอร์วิส เมือง สุราษฎร์ธานี 077-230635 081-5358449

สตูล

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านเอ็นเคเซอร์วิส เมือง สตูล 074-770249 081-5428706 082-2662544
ร้านจุฬาการไฟฟ้า เมือง สตูล 074-781685 089-7331104

สงขลา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.ซาวด์แซท หาดใหญ่ สงขลา 074-225305-7 074-245285 086-4894976
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-365880 081-9578968
หจก. สิริภัณฑ์วัฒนา สาขา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-357521 083-5396490
บจก.กูลสตาร์เชนสงขลา เมือง สงขลา 074-323512 081-4792434
ร้านโอ สตาร์ นาทวี นาทวี สงขลา 074-371477 084-7479066
ร้านทองเย็น พาณิชย์ ระโนด สงขลา 087-3958707
ร้านกรอิเล็คโทรนิคส์ สะเดา สงขลา 074-411173 083-0846734 086-4886793

ระนอง

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านนิวเทคนิคส์ เมือง ระนอง 077-824957 081-5978803 087-2697171
ร้านเสรีเซ็นเตอร์ (นครหลวงเซ็นเตอร์) เมือง ระนอง 077-812637 089-7263868
ร้านวุธอะไหล่การไฟฟ้า เมือง ระนอง 077-822850 089-2899970 089-9712297
หจก.ธนาชัยเทเลคอม ระนอง เมือง ระนอง 077-812899 077-834499 081-8935388

ยะลา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านศูนย์ซ่อมโทรศัพท์สมนึกเทเลโฟน(1989) เมือง ยะลา 073-255040 073-214645 088-7881206
ร้านวงเวียนดาวเทียม ไฟฟ้า เมือง ยะลา 073-228553 081-0988826
ร้านจงกลณีการไฟฟ้า เมือง ยะลา 073-212229 089-7356900
ร้านไฮเทคซาวด์ เบตง ยะลา 073-231478 082-4282487

Page 1 of 3