ปัตตานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านปากน้ำดาวเทียม เมือง ปัตตานี 081-8983680 088-8310842
ร้านสามารถกรุ๊ป เมือง ปัตตานี 073-332256 081-4784414