พังงา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านกษิดิ์เดชการไฟฟ้า เมือง พังงา 076-414584 081-7283258 080-8788848
ร้าน VK เซลล์ & เซอร์วิส ตะกั่วทุ่ง พังงา 076-581287 089-7266456