ภูเก็ต

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านชนะอิเล็คทริคส์ เมือง ภูเก็ต 076-282620 089-8733692 081-9684986
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 076-209288 085-3677555 082-8898398
บจก.ไทยเทค แอดวานซ์ อินโฟ เมือง ภูเก็ต 076-245988 076-245989 081-4021861
ร้านอีซี เซอร์วิส เมือง ภูเก็ต 076-215018 081-5359936