ยะลา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านศูนย์ซ่อมโทรศัพท์สมนึกเทเลโฟน(1989) เมือง ยะลา 073-255040 073-214645 088-7881206
ร้านวงเวียนดาวเทียม ไฟฟ้า เมือง ยะลา 073-228553 081-0988826
ร้านจงกลณีการไฟฟ้า เมือง ยะลา 073-212229 089-7356900
ร้านไฮเทคซาวด์ เบตง ยะลา 073-231478 082-4282487