สงขลา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.ซาวด์แซท หาดใหญ่ สงขลา 074-225305-7 074-245285 086-4894976
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-365880 081-9578968
หจก. สิริภัณฑ์วัฒนา สาขา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-357521 083-5396490
บจก.กูลสตาร์เชนสงขลา เมือง สงขลา 074-323512 081-4792434
ร้านโอ สตาร์ นาทวี นาทวี สงขลา 074-371477 084-7479066
ร้านทองเย็น พาณิชย์ ระโนด สงขลา 087-3958707
ร้านกรอิเล็คโทรนิคส์ สะเดา สงขลา 074-411173 083-0846734 086-4886793