นครศรีธรรมราช

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอินเตอร์มีเดีย เมือง นครศรีธรรมราช 075-312456 081-0908080 093-5758927
ร้านปฐมา ซัพพลาย สาขา นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 083-2803788 086-4702508
ร้านสหวิทยุนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 075-318611-2 075-345408 089-8675176
ร้านเมืองคอนอีเล็คทรอนิคส์ เมือง นครศรีธรรมราช 075-313112 081-2708314 081-9707817
ร้านลุงเริญ เมือง นครศรีธรรมราช 075-341247 084-6898878
ร้านปฐมา ซัพพลาย สาขา มิตรแท้ประกันภัย เมือง นครศรีธรรมราช 075-340045 083-2803788 086-4702508
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา พัฒนาการคูขวาง เมือง นครศรีธรรมราช 075-321589 081-9799171
หจก.โต๊ะกังแอร์ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-486189 081-1243114 090-1568155
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-328092 093-6125493
หจก.พูลพงษ์เทเลวิช ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-332365 081-9686918
ร้านวราวุธอิเล็คทรอนิคส์ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 081-9584815 081-9706636

ตรัง

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา ตรัง เมือง ตรัง 075-224846 086-2799669
ร้านตรังการไฟฟ้า เมือง ตรัง 075-225519 081-9796306 086-4797662
ร้านธนโชติ เซลล์แอนด์เซอร์วิส เมือง ตรัง 075-219000 089-4740044 088-7626745
ร้านจุรีมาศการไฟฟ้า กันตัง ตรัง 075-292049 089-2882949 080-6499309
ร้านกานต์โทรทัศน์ นาโยง ตรัง 075-299939 081-5404250
ร้านนาโยงดาวเทียม นาโยง ตรัง 089-6502413
ร้านตรังชัดล้าน ห้วยยอด ตรัง 089-5882736 084-8486768
บจก.ห้วยยอด อิเล็คโทรมาร์ค ห้วยยอด ตรัง 075-233469 081-7371273

ชุมพร

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านประพันธ์วิทยุ เมือง ชุมพร 077-505086 081-6928772
ร้านยงดีไฮเทคเซ็นเตอร์ เมือง ชุมพร 081-6928772 077-504225 081-3264622
ร้านโชว์รูมเมืองทอง 2 ทุ่งตะโก ชุมพร 077-536598 081-6761043
ร้านถาวรวิทยุ 2 (เขาตีนเป็ด) ปะทิว ชุมพร 077-659262 081-2734758 086-3556707
ร้านเจริญกิจไฮเทค หลังสวน ชุมพร 077-581994 843060970 086-9486400

กระบี่

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านสันติดาวเทียม เมือง กระบี่ 075-664204 082-2772584
ร้านมหาราชเครื่องเสียง เมือง กระบี่ 075-632375 081-1250919
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา กระบี่ เมือง กระบี่ 075-664324 081-8919171
ร้านศรีอรุณเทคโนโลยี เมือง กระบี่ 075-611653 086-6896352
ร้านเพชรพนมรุ้ง เขาพนม กระบี่ 075-689418 075-689418 081-9790487 081-7877926

Page 3 of 3