ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอพีเอ็มทีวี จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายในการให้บริการโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมเพื่อการประชา สัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆของกลุ่มบริษัท โดยมีการลงทุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการทำสัญญาติดตั้งงานระบบเคเบิลทีวี และออกสิทธิ์การฉายในอาคารซึ่งนั่นก็เหมือนการการันตีถึงความคงอยู่อย่าง มั่นคงของช่องที่จำเป็นต้องรักษาสัญญาทั้งทางกฏหมาย และจรรยาบรรณของเรา

แผนที่สำนักงานใหญ่

แผนที่สำนักงานขาย (บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด)