ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : Marketing Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
     2.ประสานงานกิจกรรมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์
     3.ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
     4.เก็บรวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท และคู่แข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
     2.วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาการตลาด  บริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     3.มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
     4.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

ตำแหน่ง : Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1.วิจัยและพัฒนาร่วมกับวิศวกรต่างประเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
     2.วิเคราะห์และแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์หลังการจำหน่าย
     3.ให้ความรู้ด้านเทคนิค และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
     4.เป็นวิทยากรงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับช่างทั้งภายในและภายนอกองค์กร
     5.จัดทำเอกสาร หรือคู่มือการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์
     6.จัดทำรายงานให้กับหัวหน้าฝ่ายเพื่อให้ทราบถึงผลการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศชาย อายุ  25 – 35  ปี
     2.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อิเลคโทรนิคส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     3.ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
     4.หากมีประสบการณ์การทำงานออกแบบพาวเวอร์ซัพพลายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     5.สามารถใช้งานโปรแกรม Micro Soft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี

ตำแหน่ง : Creative

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1.ออกแบบ และควบคุมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัททางด้านโฆษณา & ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และงานกิจกรรม Event ต่าง ๆ
     2.คิดคอนเซปท์ ประสานงานทีมการตลาด
     3.ควบคุมฝ่ายผลิตในการทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อประเภทอื่นๆ
     4.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
     5.สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

    1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
    2.วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    3.มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
    4.มีบุคคลิกดี มั่นใจตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
    5.มีความรู้ด้าน Computer Graphic
    6.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator และ 3D MAX
    7.สามารถ คิดรูปแบบงานโฆษณาได้หลากหลาย  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อออนไลท์  สื่อออฟไลท์  สื่อโทรทัศน์  สื่อวิทยุ  สื่อกิจกรรม
    8.มีตัวอย่างงานประกอบการพิจารณา** (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : Graphic Design

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1.ออกแบบ และจัดทำงานงานกราฟฟิค ด้านสื่อสิ่งพิมพ์   เช่น  Cutout  Banner  Brochure
     2.ออกแบบ และจัดทำงานงานกราฟฟิค ด้านสื่อสิ่งพิมพ์   เช่น  Cutout  Banner  Brochure
    
คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
     2.วุฒิปริญญาตรี  สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     3.มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
     4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น  พร้อมทำงานหนัก มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง
     5.สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, AutoCAD, Photoshop ได้ดี
     6.สามารถใช้เครื่อง Mac ได้

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (คนพิการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1.ประสานงาน
     2.คีย์ข้อมูล
     3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
    
คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศหญิงอายุ 20 - 35 ปี
     2.วุฒิ ม.6 - ปวส
     3.สามารถใช้งานโปรแกรม Micro Soft office ได้
     4.เป็นผู้พิการที่สามารถปฎิบัติงานได้

    

สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) แนบรูปถ่ายมาที่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0-20248100 ต่อ 1511-1512 คุณฉัตรชัย ธรรมมานอก (ต้น) FAX : 0-20248105 mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.