การอัพเกรดซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง

วิธี OTA Manual เครื่องไอพีเอ็มในระบบ SD

วิธี OTA Manual เครื่องไอพีเอ็มในระบบ HD