Super OTA

Super OTA คืออะไร?

รายงาน การเปลี่ยนแปลงใน OTA Ver. : V2.95.0370 (18 พ.ย. 2557)

1. เพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่อง IPM ระบบ HD (HD COMBO ,HD Pro ,HD Pro2) ใน Stand By Mode ให้แสดงผลได้ไวขึ้น
2. เครื่อง IPM HD COMBO จะแสดงหน้าจอเตือนการหาช่อง T2 เมื่อเข้าไปใน Mode T2 เท่านั้น พร้อมทั้งปรับความเสถียรของการแสดงช่องรายการ Tv Digital เมื่อปรับ LCN ON
3. เครื่องรุ่น Lite ที่จำหน่ายในประเทศไทย จะไม่สามารถดูช่องรายการจากประเทศลาวได้
4. เพิ่มระบบป้องกันการลักลอบเข้ารหัสสัญญาณช่องรายการบนดาวเทียม IPMSAT ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
5. เปลี่ยน Welcome Screen ใหม่เป็นโปรโมชั่น “คูปองดิจิตอลทีวี แลก HD Combo”

* สำหรับเครื่อง IPM801 เป็นระบบ manual OTA การอัพเดท ซอฟต์แวร์ (OTA) จึงใช้การเปิดปิดเครื่องเท่านั้น

** สำหรับเครื่อง IPM HD Pro2 ระยะเวลาในการอัพเดท ซอฟต์แวร์ (OTA) จะใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย หากพบว่าเครื่องไม่ทำการ Auto OTA อาจจะต้องทำการ Manual OTA

รายงาน การเปลี่ยนแปลงใน OTA Ver. : V2.94.0367

1. เปลี่ยน Welcome Screen
2. แก้ไขช่องที่มีปัญหาให้สามารถดูได้ปกติ เช่น Farm Channel  , Reality Channel , Workpoint 1  เป็นต้น
3. เพิ่มช่องรายการใหม่ เช่น NEWS1 ( ASTV เก่า ) : ช่อง 64 : Mode B_NSS6 , ฟ้าวันใหม่ ( Blue Sky เก่า )  : ช่อง 63 : Mode B_NSS6    เป็นต้น
4. ใน Platform ลาวและพม่า ได้มีการยกผังรายการใหม่โดยเพิ่มช่อง TV Digital , Ani+ และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

หมดห่วงเรื่องช่องรายการหายช่องรายการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก วัน ซึ่งเป็นระบบที่เครื่องรับดาวเทียมของท่าน สามารถอัพเดทช่องรยการใหม่ ได้เองผ่านดาวเทียมแม้ในขณะไม่เปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ เฉพาะของเครื่อง IPM เท่านั้น